Soalan dari seorang pelajar:-
Saya ingin bertanya : Kenapa apabila kita menggunakan Microsoft Word untuk menaip surat umpamanya ejaan Melayu kita tertukar secara automatik kepada perkataan Inggeris apabila kita tekan butang ENTER, contohnya : saya menaip perkataan “sekurang-sekurangnya” lepas itu apabila saya tekan butang ENTER ejaan tersebut bertukar menjadi “Securings” begitu juga dengan perkataan lain yang hampir2 dengan perkataan Inggeris, ia akan bertukar secara luar kawalan kepada perkataan Inggeris, bagaimana untuk mengatasinya sila beri penjelasan. Terima Kasih.

Jawapan
Perkara di atas terjadi disebabkan oleh ciri Auto Correct di dalam Microsoft Word. Ciri auto correct ini akan cuba membetulkan kesilapan ejaan berdasarkan kepada bahasa yang digunakan di dalam dokumen yang sedang dikerjakan.

Klik untuk lihat gambar lebih besar

Disebabkan secara lazimnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris, jadi Microsoft Word akan menandakan sebarang ejaan yang dianggapnya sebagai salah dengan garis beralun merah atau hijau seperti yang di paparkan di sebelah. Microsoft Word juga akan cuba memperbetulkan kesalahan ejaan tersebut dengan merujuk kepada kamus bahasa Inggeris yang terbina di dalam perisian tersebut.

Inilah kesan yang anda lihat pada komputer anda.

Penyelesaian
Terdapat dua kaedah memperbaiki masalah auto correct pada ejaan bahasa Melayu seperti yang disebutkan di atas.
Kaedah Pertama: Menutup ciri atau fungsi Auto Correct. Ciri atau fungsi Auto Correct boleh dimatikan dengan menetapkan setting di dalam Microsot Word. Teknik untuk melakukan ini sudahpun dijelaskan di dalam Kursus Microsoft Word COMPU Studies pada Pelajaran 9, slaid 12 hingga 15.

Kaedah Kedua:Menetapkan bahasa dokumen anda. Apabila mengerjakan dokumen dalam bahasa yang bukannya bahasa Inggeris, adalah disarankan anda menetapkan bahasa dokumen tersebut ke bahasa yang sesuai. Ini akan memudahkan Microsoft Word mengenal pasti kesilapan ejaan yang betul. Di dalam Kursus Microsoft Word COMPU Studies, anda dibekalkan dengan Kamus Elekronik Bahasa Melayu-Inggeris dan Inggeris-Melayu yang berfungsi baik di dalam perisian Microsoft Word. Kursus Microsoft Word COMPU Studies juga mengajar anda bagaimana memasang dan menetapkan setting bahasa di dalam dokumen Word anda ke bahasa Melayu. Anda juga di ajar bagaimana memeriksa kesilapan ejaan bahasa Melayu di dalam dokumen anda menggunakan kamus yang dibekalkan. Semua ini diajar di dalam Pelajaran 12 Kursus Microsoft Word Lanjutan berkenaan.

Kesimpulan

Menggunakan kaedah dan teknik yang diajar di dalam Kursus Microsoft Word anda akan dapat mengerjakan dokumen Word didalam  bahasa Melayu dengan sempurna.