Starting the quiz...

Quiz end message


Kursus Word-PC-Chp19

The number of attempts remaining is 5

1 / 10

1) Dimanakan fungsi Cover Page terletak dalam Microsoft Word?

2 / 10

2) Antara berikut yang manakah Watermark?

3 / 10

3) Pilih dua pernyataan yang benar berkenaan fungsi yang dapat dikenakan menggunakan kotak dialog Borders and Shading.

Pilih DUA jawapan.

4 / 10

4) Susun langkah - langkah di bawah dalam turutan yang betul untuk menetapkan Borders atau Shading. Langkah pertama harus di atas sekali dan langkah terakhir di bawah sekali.

  1. Tetapkan setting dalam tab. Pastikan Apply to merujuk kepada bahagian yang dikerjakan. Klik OK.
  2. Buka kotak dialog Borders and Shading dari tab Page Layout.
  3. Pilih teks dan perenggan yang ingin dikerjakan. Bagi Page Border tidak perlu pilih apa - apa.
  4. Klik pilihan yang sesuai yakni Borders, Page Borders atau Shading.

5 / 10

5) Yang mana satukah fungsi di bawah tidak perlu dilakukan dalam menetapkan Page Border?

6 / 10

6) Apakah pilihan yang harus dibuat pada bahagian Setting dalam kotak dialog seperti di bawah jika bingkai ingin dibuang?

Question Image

7 / 10

7) Apakah skrin yang dipaparkan di bawah?

Question Image

8 / 10

8) Puan Juraidah ingin mencipta dokumen seperti yang di bawah (dengan latar belakang teks PERIBADI). Apakah fungsi yang harus beliau gunakan?

Question Image

9 / 10

9) Ahmad ingin meletakkan kulit dokumen pada dokumen Wordnya. Merujuk kepada gambar di bawah, manakah fungsi yang harus digunakan Ahmad?

Question Image

10 / 10

10) Apakah Cover Page?

Your score is

0%