online-shopping1Di laman ini anda boleh dapatkan tutorial bagaimana hendak melakukan pembelian produk COMPU Studies menggunakan perbankan online atau online banking. Tutorial ini diberikan sebagai rujukan untuk mereka yang baru dalam bidang pembelian online.

Walaupun tutorial ini khas merujuk kepada pembelian produk COMPU Studies, namun teknik – teknik yang diajar boleh digunapakai untuk pembelian sebarang produk online yang menggunakan portal perbankan online.

pdf-iconAnda boleh membaca tutorial dengan klik Panduan Membeli Dengan Perbankan Online. Satu tetingkap skrin baru akan muncul dan tutorial akan dipaparkan di dalamnya. Komputer anda harus dilengkapi dengan perisian Adobe Reader untuk membuka tutorial ini. Setelah tutorial di buka, anda boleh klik menu File > Download untuk menyimpan atau download tutorial ke dalam komputer anda.

Jika anda tidak dapat membaca tutorial atas sebarang sebab, sila maklum kami melalui laman  Hubungi Kami.