Peperiksaan MUET di bahagikan kepada empat bahagian iaitu Listening, Speaking, Reading & Writing.

Kita akan mulakan latihan dengan bahagian Listening. Bahagian Listening terdiri dari 5 bahagian yang merangkumi 25% dari keseluruhan markah MUET anda.

Dalam bahagian pertama ini anda harus mendengar pada satu perbualan dialog sepanjang 10 minit dan menjawab 7 soalan berkaitannya.

MUET Listening Test Instruction

Di bawah ini adalah butang untuk latihan MUET Listening anda yang pertama. Dalam peperiksaan sebenar anda lazimnya diberikan hanya 10 minit untuk menghabiskan bahagian pertama ini. Namun di sini kami tidak meletakkan sebarang had masa. Jadi fokuskan pada menjawab soalan dengan teliti dan mendapatkan markah tertinggi.

Arahan

  1. Tekan butang yang diberikan di bawah. Masukkan maklumat login yang diberikan oleh pensyarah untuk mulakan latihan. Anda perlu login buat kali pertama sahaja.
  2. Latihan pertama ini merupakan latihan penilaian bagi menilai tahap anda. Keputusan dari latihan penilaian ini akan kami gunakan untuk mencipta latihan baru bagi memperbaiki kelemahan anda. Jadi lakukan latihan dengan serius.
  3. Baca arahan dan lakukan Test. Luangkan sekurang – kurangnya 20 minit masa tanpa gangguan setiap kali anda melakukan Test.
  4. Berbeza dari latihan kuiz biasa, MUET Test yang diberikan tidak ada butang Check atau Retry di penghujungnya. Anda tidak boleh ubah jawapan setelah tamatkan test.
  5. Lakukan kesemua tiga ujian yang diberikan di bawah ini satu per satu..
  6. Anda boleh ulangi ujian yang anda tidak tamatkan sahaja. Jika anda ulangi ujian yang sudah ditamatkan sebelum ini, markahnya tidak akan direkodkan.
  7. Setelah tamat kesemua 3 cubaan ujian (test), sila maklum pensyarah anda dengan menghantar mesej dengan format completed muet test<email>.
  8. Pensyarah akan review dan kemukakan keputusan anda berdasarkan alamat email yang anda berikan.

MUET Listening 01 Part 01 Test01

Tekan butang di bawah untuk mulakan Test anda sekarang:-