INSTRUCTIONS

Baca tutorial terpilih kami di bawah

No Source Provided For Audio File

Activity

Jika ada sebarang perkataan lain yang anda tidak faham maknanya, sila hubungi pensyarah anda untuk penjelasan.

Audio Alternatif

No Text Provided. Refer to COMPU Studies

Dapatkan Latihan MUET Percuma

Mesej Untuk Semua Pelajar
Latihan MUET (Malaysian University English Test).
Satu siri latihan – latihan yang lebih mencabar.
Sesuai untuk penyediaan peperiksaan dan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris anda.

Bertanyakan Pensyarah anda menerusi WhatsApp hari ini.

Tutorial Percuma

IT Sebagai Sumber

Kita saban hari menggunakan berbagai jenis sumber dalam kehidupan kita. Sumber bermaksud sesuatu “bahan mentah” yang digunakan oleh untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang berguna.

Read More »