Lakukan kuiz baru ini. Ianya mengandungi soalan dan jawapan yang sama dengan kuiz yang anda buat sebelum ini. Perbezaannya cuma dalam kuiz baru ini anda diberikan butang Check untuk memeriksa jawapan setiap soalan anda. Gunakan butang Check ini untuk mengesan di mana kesilapan anda. Matlamat anda adalah untuk mendapatkan 100% yakni semua jawapan betul bagi kuiz ini.

Jika anda masih tidak berjaya mendapatkan semua jawapan betul, hubungi pensyarah anda dengan soalan yang anda tidak boleh jawab itu.

WhatsApp gambar skrin keputusan kuiz kepada pensyarah anda.

Kuiz Baru Pelajaran 39