Kuiz Bersijil COMPU Studies

di bawakan oleh COMPU Studies

Kuiz Bersijil COMPU Studies

Instructions

Kuiz Asas Pengetahuan Internet

Jumlah soalan: 10
Masa diperuntukkan: 10 minit
Had cubaan: anda dibenarkan satu cubaan sahaja.
Sijil:
Setelah anda lulus kuiz ini, anda akan dapat download sijil kuiz anda dengan serta-merta.

Penting
Pastikan anda meluangkan 10 minit untuk menjalani ujian ini. Jika anda tidak dapat tamatkan ujian, anda tidak akan diberi peluang mengulanginya lagi.
Tekan butang START di sebelah/bawah untuk mulakan kuiz anda.

Asas-Pengetahuan-Internet

The number of attempts remaining is 1

Berikan maklumat berikut untuk dimasukkan ke dalam sijil anda.
Name = nama yang anda mahu muncul dalam sijil.
I.C/Passport Number = nombor pengenalan anda seperti yang akan muncul dalam sijil

1 / 10

Istilah “Online” sering digunakan bagi memaksudkan yang sesuatu komputer itu…

2 / 10

Di manakah internet terletak?

3 / 10

Pilih dua contoh rangkaian komputer

Pilih DUA jawapan.

4 / 10

Diantara berikut, pilih dua perkara yang dikenakan caj semasa menggunakan Internet?

Pilih DUA jawapan.

5 / 10

Pilih dua media melalui mana anda boleh bersambung kepada Internet.

Pilih DUA jawapan.

6 / 10

Siapakah yang memiliki Internet?

7 / 10

Berapa komputerkah yang diperlukan untuk sambungan ke Internet?

8 / 10

Apakah itu rangkaian komputer?

9 / 10

Apakah itu Internet?

10 / 10

Apakah jenis sambungan yang sesuai digunakan oleh alat di bawah untuk mengakses Internet?

Question Image

Your score is

0%

Jika ada sebarang masalah dengan kuiz, sila maklum pensyarah anda dengan segera.

error: