Kuiz Bersijil COMPU Studies

di bawakan oleh COMPU Studies

Kuiz Bersijil COMPU Studies

Instructions

Kuiz English Grammar Level Test

Jumlah soalan: 25
Masa diperuntukkan: 30 minit
Had cubaan: anda dibenarkan satu cubaan sahaja.
Sijil:
Setelah anda lulus kuiz ini, anda akan dapat download sijil kuiz anda dengan serta-merta.

Penting
Pastikan anda meluangkan 30 minit untuk menjalani ujian ini. Jika anda tidak dapat tamatkan ujian, anda tidak akan diberi peluang mengulanginya lagi.
Tekan butang START di sebelah/bawah untuk mulakan kuiz anda.

English-Grammar-Test

The number of attempts remaining is 1

Berikan maklumat berikut untuk dimasukkan ke dalam sijil anda.
Name = nama yang anda mahu muncul dalam sijil.
I.C/Passport Number = nombor pengenalan anda seperti yang akan muncul dalam sijil

1 / 25

Question 1 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

2 / 25

Question 2 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

3 / 25

Question 3 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

4 / 25

Question 4 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

5 / 25

Question 5 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

6 / 25

Question 6 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

7 / 25

Question 7 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

8 / 25

Question 8 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

9 / 25

Question 9 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

10 / 25

Question 10 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

11 / 25

Question 11 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

12 / 25

Question 12 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

13 / 25

Question 13 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

14 / 25

Question 14 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

15 / 25

Question 15 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

16 / 25

Question 16 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

17 / 25

Question 17 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

18 / 25

Question 18 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

19 / 25

Question 19 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

20 / 25

Question 20 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

21 / 25

Question 21 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

22 / 25

Question 22 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

23 / 25

Question 23 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

24 / 25

Question 24 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

25 / 25

Question 25 Select the correct sentence from the four below. There is only ONE correct sentence.

Your score is

0%

Jika ada sebarang masalah dengan kuiz, sila maklum pensyarah anda dengan segera.

error: