INSTRUCTIONS

Untuk memeriksa tahap Bahasa Inggeris anda, sila lakukan kuiz di sebelah / bawah. Kuiz ini mengandungi 25 soalan. Selepas anda habis menjawab semua soalan, keputusan akan tahap bahasa Inggeris anda akan dimaklumkan.

Jika anda ada sebarang persoalan, sila hubungi kami dengan tekan link Hubungi Kami di bawah.

English-Level-Test

Jika ada sebarang perkataan lain yang anda tidak faham maknanya, sila hubungi pensyarah anda untuk penjelasan.

Tutorial Percuma