INSTRUCTIONS

Untuk memeriksa tahap Bahasa Inggeris anda, sila lakukan kuiz di sebelah / bawah. Kuiz ini mengandungi 25 soalan. Selepas anda habis menjawab semua soalan, keputusan akan tahap bahasa Inggeris anda akan dimaklumkan.

Jika anda ada sebarang persoalan, sila hubungi kami dengan tekan link Hubungi Kami di bawah.

English-Level-Test

Jika ada sebarang perkataan lain yang anda tidak faham maknanya, sila hubungi pensyarah anda untuk penjelasan.

Dapatkan Latihan MUET Percuma

Mesej Untuk Semua Pelajar
Latihan MUET (Malaysian University English Test).
Satu siri latihan – latihan yang lebih mencabar.
Sesuai untuk penyediaan peperiksaan dan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris anda.

Bertanyakan Pensyarah anda menerusi WhatsApp hari ini.

Tutorial Percuma

Bagaimana Menjaga Komputer?

Soalan dari salah seorang pelajar berbunyi:- “Dalam sistem operasi Windows, ia didatangkan dengan aplikasi pembersihan ruang simpanan atau disk cleanup tool yang membantu membuang fail-fail

Read More »

Private Browsing Dalam Firefox

Bagaimana Melayari Internet Tanpa Dikesan Dalam Mozilla Firefox Dalam artikel Bagaimana Melayari Internet Tanpa Dikesan anda telah pelajari bahawa kebanyakan perisian browser terkini seperti Mozilla

Read More »