Soalan
Adakah kita mesti format dahulu thumbdrive/ pemacu luaran yang baru dibeli sebelum boleh dgunakan?

Jawapan
Walaupun kebanyakan thumbdrive/pemacu luaran dijual dalam keadaan sedia terformat, adalah baik anda menformatkannya terlebih dahulu sebelum guna. Ini akan memastikan data tidak terhilang semasa alatan tersebut digunakan.