Haruskah thumdrive/ pemacu luaran diformat?

Soalan
Adakah kita mesti format dahulu thumbdrive/ pemacu luaran yang baru dibeli sebelum boleh dgunakan?

Jawapan
Walaupun kebanyakan thumbdrive/pemacu luaran dijual dalam keadaan sedia terformat, adalah baik anda menformatkannya terlebih dahulu sebelum guna. Ini akan memastikan data tidak terhilang semasa alatan tersebut digunakan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.