Mengapa Versi Kursus Berubah – Ubah?

COMPU Studies sentiasa memperbaharui kursus untuk menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Apabila satu versi kursus baru dikeluarkan, ianya diberikan nombor versi yang baru. Pada bila – bila masa, COMPU Studies mengekalkan hanya satu versi kursus sahaja dalam edaran. Oleh itu apabila versi baharu kursus dilancarkan, versi lama kursus akan diberhentikan. Versi kursus yang diberhentikan tidak akan disokong. […]

Apakah Nombor Versi Kursus?

Setiap kursus COMPU Studies mempunyai nombor versi. Nombor versi menggambarkan tahun versi kursus itu dilancarkan. Sebagai contoh Kursus versi 2013.03 dilancarkan pada bulan Mac, 2013.