Adakah pembelajaran COMPU Studies berkesan?

Sistem pembelajaran kami memang berkesan. Kami menyediakan nota yang mudah dibaca dan difaham disertakan sekali dan video demonstrasi yang menunjukkan langkah demi langkah semua tatacara menjalankan fungsi komputer dan perisian yang berkaitan dengan setiap kursus. Kefahaman anda diperkukuhkan lagi dengan ujian yang memberikan maklum balas markah anda sebaik sahaja anda selesai menjalaninya. Kesemua ini memberi […]