Bolehkah saya pindah milik bahan kursus saya?

Anda tidak dibenarkan pindah milik bahan kursus anda dalam bentuk jualan atau pemberian dalam apa cara dan bentuk pun. Bahan kursus didaftar atas nama individu. Ianya tidak boleh dipindah milik ke atas nama individu atau nama organisasi/syarikat lain. Jika anda hendak pindah milik bahan kursus, sila hubungi kami secara terus. Pihak kami boleh letakkan sebarang syarat […]

Adakah Bahan Kursus Kepunyaan Saya?

Semua kursus – kursus COMPU Studies adalah hakmilik COMPU Studies. Peserta cuma membayar untuk menggunakan kursus bagi tujuan pembelajaran sahaja. Peserta tidak dibenarkan menjual, mengedar, menyalin dan mengubah sebarang bahagian kursus dalam apa cara atau bentuk pun.