COMPU Studies sentiasa memperbaharui kursus untuk menyesuaikannya dengan keperluan semasa. Apabila satu versi kursus baru dikeluarkan, ianya diberikan nombor versi yang baru. Pada bila – bila masa, COMPU Studies mengekalkan hanya satu versi kursus sahaja dalam edaran. Oleh itu apabila versi baharu kursus dilancarkan, versi lama kursus akan diberhentikan.

Versi kursus yang diberhentikan tidak akan disokong. Pelajar kursus versi lama akan diberi peluang untuk upgrade ke versi baharu kursus secara percuma. Pemakluman akan versi – versi kursus akan dinyatakan di laman Berita Kursus Anda. Apabila muncul versi baharu kursus, pelajar boleh memohon mendapatkan Upgrade Percuma di laman Download Center. Upgrade Percuma diberikan tertakluk kepada syarat yang dinyatakan di laman Download Center.