Kami membalas SEMUA soalan yang ditanya dengan SMS, WhatsApp dan e-mel selewat-lewatnya dalam 24jam hari bekerja. Namun sesetengah pelajar tidak mendapat balasan SMS dari kami disebabkan tiga perkara:-

  1. Telefon bimbit pelajar tertutup. Sila pastikan anda memasang telefon bimbit untuk terima jawapan SMS dan WhatsApp dari kami.
  2. Ingatan telefon bimbit pelajar penuh dan oleh itu SMS kami tidak dapat masuk ke dalam telefon bimbit kerana tidak ada ruang. Pastikan anda kosongkan ingatan telefon bimbit supaya SMS baru boleh diterima.
  3. Telefon pelajar offline dan tidak boleh menerima balasan WhatsApp e-mel dari kami. Pastikan anda online telefon anda untuk menerima balasan WhatsApp dan e-mel.
  4. Pelajar tidak memberikan nombor pelajar apabila berhubung dengan kami. SMS, WhatsApp dan e-mel tanpa nombor pelajar akan dianggap sebagai perhubungan misteri dan tidak akan diberi layanan sewajarnya. Pastikan semua perhubungan anda ditaip dalam format berikut:-
    No.Pelajar
    Nama Kursus
    Soalan anda

Kami berharap pelajar dapat berikan kerjasama untuk kebaikan bersama.