Kod aktif kursus boleh digunakan semula bagi kursus yang sama yang dipasang di komputer yang sama. Jika anda memasang kursus yang berlainan atau memasang kursus di komputer lain, anda perlu memohon kod aktif yang baru. Anda juga perlu pohon kod aktif baru jika anda format komputer anda.