Anda tidak dibenarkan pindah milik bahan kursus anda dalam bentuk jualan atau pemberian dalam apa cara dan bentuk pun. Bahan kursus didaftar atas nama individu. Ianya tidak boleh dipindah milik ke atas nama individu atau nama organisasi/syarikat lain. Jika anda hendak pindah milik bahan kursus, sila hubungi kami secara terus. Pihak kami boleh letakkan sebarang syarat dan kos ke atas pindah milik kursus bergantung kepada kes.