Jika anda menggunakan komputer jenis netbook atau laptop yang tidak ada pemacu CD dan DVD anda boleh menyalin semua fail – fail kursus dari CD dan DVD kursus anda ke dalam thumbdrive dan pendrive dan menjalankannya dari thumbdrive atau pendrive anda. Sudah pasti untuk melakukan kerja – kerja salinan ini anda perlu menggunakan komputer yang mempunyai pemacu CD dan DVD serta soket USB untuk thumbdrive/pendrive.