Setelah berdaftar, anda akan dibekalkan dengan bahan kursus. Anda mengikuti bahan kursus dan boleh bertanyakan sebarang persoalan kepada pensyarah anda pada bila – bila masa. Anda akan melakukan latihan dan ujian dan menghantarkannya kepada pensyarah untuk dinilai. Setelah tamat kursus, sijil dikeluarkan kepada anda. Untuk penerangan terperinci, sila klik di sini.