Bahan kursus diposkan menggunakan perkhidmatan Pos Daftar Pos Malaysia. Perkhidmatan ini mempunyai nombor siri yang boleh dirujuk oleh pengirim atau penerima untuk memastikan status perjalanan bahan.