Setiap kursus COMPU Studies mempunyai nombor versi. Nombor versi menggambarkan tahun versi kursus itu dilancarkan. Sebagai contoh Kursus versi 2013.03 dilancarkan pada bulan Mac, 2013.