Sijil kursus dihantar setelah pelajar menamatkan kursus dengan jayanya. Setiap kursus disertakan dengan latihan atau ujian yang perlu disiapkan oleh pelajar. Pelajar akan menyiapkan dan menghantar latihan/ujian ini untuk dinilai oleh kami. Pelajar yang lulus latihan/ujian akan diberikan sijil. Pelajar yang gagal akan diberi peluang untuk mengulanginya sekali lagi. Kami tidak menjual sijil dan sebarang pernyataan berkenaan pembelian sijil tidak akan dilayan.