Konsep pendidikan COMPU Studies adalah pelajari komputer di mana jua anda berada pada bila – bila masa. Ini bermaksud anda tidak terikat kepada apa – apa jadual dan lokasi dalam mengikuti kursus – kursus anda.

Namun harus disedari bahawa bidang IT dan komputer adalah satu bidang yang melalui perubahan yang pantas. Setiap tahun ada sahaja perubahan dari segi perisian dan tatacara pengendaliannya. Kursus – kursus COMPU Studies berusaha memberikan maklumat terkini sesuai dengan perubahan ini. Oleh yang demikian anda disarankan mula mempelajari kursus anda secepat mungkin setelah menerima bahan pelajaran.

Anda tidak digalakkan menyimpan bahan kursus anda terlalu lama seperti beberapa bulan atau tahun. Ini akan menyebabkan kursus anda akan ketinggalan dan mungin tidak menepati keperluan pada ketika anda hendak mempelajarinya.

Kami di COMPU Studies juga sentiasa mengemas-kini kandungan kursus-kursus dan mengeluarkan versi – versi baru kursus hampir setiap tahun. Pelajar digalakkan menaik-taraf kursus sedia ada mereka agar sentiasa dapat mengikuti perkembangan terkini bidang IT yang mereka ceburi itu. Jadi jika anda tidak mempelajari kursus secepat mungkin, anda mungkin akan keliru apabila menerima tawaran naik-taraf atau upgrade kursus anda.