Tidak. Kami memberi jaminan bahawa anda tidak akan diminta untuk membayar sebarang yuran atau kos kursus lain selain dari yuran kursus semasa mendaftar.