Disebabkan COMPU Studies bukannya IPT, kami tidak menyediakan sebarang jenis pinjaman untuk mengikuti kursus. Harga kursus kami sudah cukup rendah bagi membolehkan golongan berpendapatan rendah mengikutinya. Jadi isu pinjaman tidak timbul.