Semua kursus – kursus COMPU Studies adalah hakmilik COMPU Studies. Peserta cuma membayar untuk menggunakan kursus bagi tujuan pembelajaran sahaja. Peserta tidak dibenarkan menjual, mengedar, menyalin dan mengubah sebarang bahagian kursus dalam apa cara atau bentuk pun.