Mengubah Ke Windows 7 daripada Windows Vista Juga Merupakan Sejenis Upgrade
Mengubah Ke Windows 7 daripada Windows Vista Juga Merupakan Sejenis Upgrade

Istilah Upgrade dan Update sering terdengar apabila perkara berkaitan IT – terutamanya perisian – dibincangkan. Namun terlalu ramai pengguna menganggap yang kedua istilah ini merujuk kepada perkara yang sama. Ini adalah satu salah anggap. Untuk baca lebih lanjut, klik di sini.