Artikel: Perbezaan Antara Upgrade dan Update

Mengubah Ke Windows 7 daripada Windows Vista Juga Merupakan Sejenis Upgrade

Mengubah Ke Windows 7 daripada Windows Vista Juga Merupakan Sejenis Upgrade

Istilah Upgrade dan Update sering terdengar apabila perkara berkaitan IT – terutamanya perisian – dibincangkan. Namun terlalu ramai pengguna menganggap yang kedua istilah ini merujuk kepada perkara yang sama. Ini adalah satu salah anggap. Untuk baca lebih lanjut, klik di sini.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.